Αντιπροσωπείες

Οίκος: BOA AG ((Ελβετία)
Stationstrasse 95, CH-6023 Rothenburg/Lucerne, Switzerland.
Tel. +41 41 2894111, Fax. +41 41 2894202
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.boa.ch

1. Διαστολικοί σύνδεσμοι
2. Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι
3. Εύκαμπτοι μεταλλικοί σωλήνες
4. Ειδικοί διαστολικοί σύνδεσμοι μικρής διάστασης

Οίκος: Montero S.A. (Ισπανία)
El juncal, s/n. Edificio Fuentes 2o local 11, 48510 Valle de Trapaga, Vizcaya, Spain.
Tel. +34 94 4180011, Fax. +34 94 4189183
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.monterofye.com

1. Περμανίτες άνευ αμιάντου
2. Σαλαμάστρες, στεγανοποιητικοί δακτύλιοι
3. Θερμομονωτικά προϊόντα, Υαλοβάμβακες (Υαλού, Κεραμικά, Πυριτικής βάσης)
4. Υφασμάτινοι Διαστολικοί σύνδεσμοι