Η " Μεταλλοβιοτεχνική Α.Β.Ε.Ε. " με έδρα τον Πειραιά αποτελεί μία παραγωγική μονάδα ναυτιλιακών και βιομηχανικών ανταλλακτικών με παρουσία στον Ελλαδικό χώρο άνω των 30 ετών.Κύρια παραγωγική δραστηριότητα αποτελεί η κατασκευή:

Διαστολικών συνδέσμων - Αντικραδασμικών
Ειδικών διαστολικών συνδέσμων μικρής διάστασης
Εύκαμπτων μεταλλικών σωλήνων
Ενώσεων, Προσθηκών, Ασφαλειών, Ροδελών
Ελαστικών συνδέσμων
Πλωτήρων
Φίλτρων
Μεταλλικών κατασκευών
Ειδικών κατασκευών των οποίων η χρησιμότητα ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της ναυτιλίας όσο και της βιομηχανίας.

Η επιτυχημένη πορεία της "Μεταλλοβιοτεχνική Α.Β.Ε.Ε." είναι αποτέλεσμα συνδυασμού του επιστημονικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, της σωρευμένης πρακτικής εμπειρίας και του άρτιου μηχανολογικού εξοπλισμού των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της. Η συνύπαρξη και η συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως μηχανολόγων μηχανικών, χημικών μηχανικών αλλά και οικονομολόγων, καθιστούν την εταιρία ικανή να αντεπεξέρχεται επιτυχώς στους γρήγορους ρυθμούς και στις υψηλές απαιτήσεις του εκτεταμένου πελατολογίου της. Με δεδομένο ότι αυτό αποτελείται από τις κορυφαίες ναυτιλιακές και βιομηχανικές εταιρίες της χώρας μας, γίνεται αντιληπτή η σημασία που αποκτά η άμεση και ποιοτικά αξιόπιστη ανταπόκριση μας.

Αυτή επισφραγίστηκε με την απόκτηση του Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας ΙSO 9001 τον Οκτώβριο του 2000.
Η ποιότητα και η άμεση εξυπηρέτηση αποτελούν τους κατευθυντήριους παραγωγικούς παράγοντες. Η διεκπεραίωση της παραγωγικής δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με διεθνή τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές (κατά DIN, ASSA) και με την ελαχιστοποίηση των χρόνων παράδοσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκλειστική αντιπροσώπευση των οίκων ΒΟΑ AG και MONTERO SA. Η "Μεταλλοβιοτεχνική Α.Β.Ε.Ε." προμηθεύει την Eλληνική αγορά με ανοξείδωτους διαστολικούς συνδέσμους, με αποσβεστήρες κραδασμών σωλήνων, με εύκαμπτους μεταλλικούς σωλήνες καθώς και με περμανίτες άνευ αμιάντου, υφασμάτινους διαστολικούς συνδέσμους και θερμομονωτικά στεγανοποιητικά υλικά.

Η εταιρία παρουσιάζει επίσης, μία αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Αγγλία, Γερμανία) όπως και στην Αίγυπτο, Τυνησία, Ντουμπάι και Ισραήλ.