Γενικά χαρακτηριστικά
Οι διαστολικοί σύνδεσμοι (ΔΣ) βρίσκουν εφαρμογή σε συστήματα σωληνώσεων, όπου παρουσιάζεται αλλαγή μήκους λόγω αυξομειώσεων της θερμοκρασίας και πίεσης καθώς και σε συστήματα στα οποία παρουσιάζονται κραδασμοί.
Γενικά τα συστήματα αυτά χωρίζονται στις εξής βασικές κατηγορίες:Συστήματα θέρμανσης
Μηχανές
Βιομηχανία
ΕνέργειαΤα παραπάνω συστήματα απαιτούν διαστολικούς συνδέσμους (ΔΣ) υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής.
Οι ΔΣ της "Μεταλλοβιοτεχνική Α.Β.Ε.Ε." αποτελούνται από bellowς του Ελβετικού οίκου ΒΟΑ AG, στα οποία γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να προσαρμοστούν τα απαιτούμενα ανά περίπτωση άκρα. Σημαντικό πλεονέκτημα των bellowς ΒΟΑ AG είναι το πολύφυλλο ανοξείδωτο έλασμα (Σχ. 2), που σε αντίθεση με το μονόφυλλο (Σχ. 1), έχει σαν αποτέλεσμα αφ' ενός την αύξηση της ελαστικότητας και αφ' ετέρου τη μείωση του θορύβου. Επίσης αυξάνεται ο συντελεστής ασφάλειας των ΔΣ όσο αφορά την πιθανότητα διαρροής του μέσου.

Υλικό των Bellows
Τα πολύφυλλα bellows είναι κατασκευασμένα από κράματα υψηλής περιεκτικότητας σε Cr, Ni όπως τα ανοξείδωτα AISI 321, 316ti προσφέροντας υψηλή προστασία σε θερμοκρασία, γήρανση, διάβρωση και ακτινοβολία. Ανάλογα με τις απαιτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ειδικά κράματα ανοξείδωτου χάλυβα όπως AISI 309, 310 (αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες), κράμα Νi 825 (αντοχή σε διάβρωση θαλασσινού νερού) κλπ.

Αντίστοιχα τα άκρα μπορούν να κατασκευαστούν από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304, 316, 321, 309, 310), από απλό χάλυβα (St37, St60) ή από άλλα υλικά (Cu, Al., Cu-Sn). Τα παραπάνω υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις φλάντζες, των οποίων οι διαστάσεις ακολουθούν τους διεθνής κανονισμούς (DIN, ANSI, JIS) ή μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Για την προστασία του bellow και την πιο ομαλή ροή του μέσου συγκολλείται εσωτερικά ανοξείδωτο χιτώνιο στις εξής περιπτώσεις:
Ισχυρό διαβρωτικό μέσο
Ταχύτητα υγρού μέσου u > 3 m/s
Ταχύτητα αερίου μέσου u > 7 m/s
Μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας

Κατηγορίες των διαστολικών συνδέσμων
Οι ΔΣ χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το είδος της φόρτισης. Κάντε click στις παρακάτω κατηγορίες:

Αξονικοί ΔΣ
Γωνιακοί ΔΣ
Πλευρικοί ΔΣ
Συνδυασμός αξονικού και πλευρικού ΔΣ
Eξειδικευμένες Κατασκευές
Αντικραδασμικά