Αντικραδασμικά
Κραδασμοί και ταλαντώσεις που προέρχονται από αντλίες, μηχανές, συμπιεστές, καυστήρες, κλιματιστικά κλπ. μεταφέρονται στα συστήματα σωληνώσεων έχοντας ως αποτέλεσμα όχι μόνο την αύξηση του θορύβου, αλλά και την αύξηση του φορτίου των υλικών. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των παραπάνω συστημάτων. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος χρησιμοποιούνται αντικραδασμικά τύπου ALPHA C και EPSILON C. Τα αντικραδασμικά αυτά παρέχουν ασφάλεια κατά τη λειτουργία, αύξηση της διάρκειας ζωής του συστήματος και ευκολία στην άρμωση - εξάρμωση.

Τα αντικραδασμικά πρέπει να τοποθετούνται σε μικρή απόσταση από την πηγή του κραδασμού. Κατά την εγκατάσταση πρέπει ο άξονας του αντικραδασμικού να είναι κάθετος στη διεύθυνση των κραδασμών, έτσι ώστε το εύρος της ταλάντωσης να ενεργεί κάθετα στο αντικραδασμικό.

Τύπος Alpha C
Περιγραφή:
Αντικραδασμικά με περιστρεφόμενες φλάντζες
χωρίς εσωτερικό χιτώνιο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (διαστάσεις σε mm):
Το εύρος των διαμέτρων είναι DN40-DN300.
Tο εύρος των πιέσεων ποικίλει από 2-16bar.
Τα αντικραδασμικά τύπου Alpha C πρέπει να τοποθετούνται
ανάμεσα σε δύο πακτώσεις.


Τύπος Epsilon C
Περιγραφή:
Αντικραδασμικά με ντίζες.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (διαστάσεις σε mm):
Το εύρος των διαμέτρων είναι DN40-DN300.
Tο εύρος των πιέσεων ποικίλει από 2-16bar.
Τα αντικραδασμικά τύπου Epsilon C πρέπει να τοποθετούνται όπου δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάκτωση ή όταν το σύστημα δεν μπορεί να παραλάβει αξονικές δυνάμεις.