Αξονικοί Διαστολικοί Σύνδεσμοι (ΑΔΣ)
Οι αξονικοί διαστολικοί σύνδεσμοι (ΑΔΣ) χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση των συστολοδιαστολών στη διεύθυνση μιας ευθείας σωλήνωσης και την προστατεύουν από κραδασμούς και ατέλειες κατασκευής. Συμβάλουν επίσης σημαντικά στη μείωση του θορύβου. Χαρακτηρίζονται από εύκολο τρόπο τοποθέτησης και πρέπει να υπάρχει πάντα μόνο ένας ΑΔΣ ανάμεσα σε δύο πακτώσεις. Πριν και μετά από κάθε ΑΔΣ πρέπει να τοποθετούνται οδηγοί για να μην παραλαμβάνουν οι ΑΔΣ το βάρος της σωλήνωσης.

Τύπος FS
Περιγραφή:
ΑΔΣ με κολλητές φλάντζες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις σε mm):
Το εύρος των διαμέτρων είναι DN40-DN1700.
Tο εύρος των πιέσεων ποικίλει από 2-40bar.
Η αξονική μετατόπιση ποικίλει από +/-4.5 έως +/-70.


Τύπος FB

Περιγραφή:
ΑΔΣ με τουλάχιστον μία περιστρεφόμενη φλάντζα.
Παρέχουν το πλεονέκτημα της εύκολης τοποθέτησης (άρμωσης-εξάρμωσης).
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον τύπο FS.

Τύπος W
Περιγραφή:
ΑΔΣ με κολλητά άκρα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον τύπο FS.