Εξειδικευμένες κατασκευές των (ΔΣ)
Σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ΔΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τον πελάτη. Επίσης η "Μεταλλοβιοτεχνική Α.Β.Ε.Ε." έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση των τυποποιημένων ΔΣ του οίκου BOA AG. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρία μας αναλαμβάνει τις παραγγελίες των πελατών της σχετικά με τους ΔΣ της BOA AG καθώς και την προμήθεια όλου του έντυπου υλικού των συγκεκριμένων διαστολικών.