Γωνιακοί διαστολικοί σύνδεσμοι (ΓΔΣ)
Οι ΓΔΣ χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση των συστολοδιαστολών σε σωληνώσεις που παρουσιάζουν αλλαγή διεύθυνσης του άξονα τους.
Είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να απορροφούν μεγάλες ποσότητες συστολοδιαστολών και τοποθετούνται πάντα σε σετ των 2 ή 3. Οι ΓΔΣ είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένοι από τον οίκο ΒΟΑ AG. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, η "Μεταλλοβιοτεχνική Α.Β.Ε.Ε." παρέχει εξειδικευμένους καταλόγους των ΓΔΣ.