Πλευρικοί διαστολικοί σύνδεσμοι (ΠΔΣ)
Οι ΠΔΣ αποτελούνται από δύο bellows. Χρησιμοποιούνται για την απορρόφηση συστολοδιαστολών και κραδασμών στη διεύθυνση της ακτίνας της σωλήνωσης. Παραλαμβάνουν επίσης σφάλματα κατασκευών και βρίσκουν εφαρμογή σε μετατοπίσεις δεξαμενών λόγω αυξομείωσης του βάρους.
Σημαντικό είναι επίσης η τοποθέτηση τους να γίνεται ανάμεσα σε δύο πακτώσεις. Για να μην παραλαμβάνουν οι ΠΔΣ το βάρος των σωληνώσεων πρέπει πριν και μετά από κάθε ΠΔΣ να υπάρχουν κυλήσεις (οδηγοί).

Τύπος LFS
Περιγραφή: ΠΔΣ με φλάντζες και ντίζες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις σε mm):
Το εύρος των διαμέτρων είναι DN40-DN1700.
Tο εύρος των πιέσεων ποικίλει από 2-40bar.
Η πλευρική μετατόπιση ποικίλει με ελάχιστη τιμή +/-18.


Τύπος LW
Περιγραφή:
ΠΔΣ με άκρα και ντίζες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον τύπο LFS.