Γενικά χαρακτηριστικά
Οι SC είναι αξονικοί διαστολικοί σύνδεσμοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται κύρια σε συστήματα σωληνώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων. Βασικό χαρακτηριστικό των SC είναι το πολύφυλλο ανοξείδωτο ή ορειχάλκινο έλασμά τους. Εξωτερικά είναι τοποθετημένο χιτώνιο το οποίο παρέχει στους SC προστασία, ευκολία τοποθέτησης και καλαισθησία. Αντίστοιχα το εσωτερικό χιτώνιο εξασφαλίζει την ομαλή ροή του μέσου και προστατεύει το bellow από παραμορφώσεις λόγω υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών.
Οι SC βρίσκονται σε κατάσταση προέντασης. Αυτό επιτυγχάνεται με το δακτύλιο προέντασης. Σε χαμηλές θερμοκρασίες το μήκος των SC δεν πρέπει να ξεπερνάει το αρχικό (μήκος προέντασης). Αντίθετα σε υψηλές θερμοκρασίες το μήκος των SC δεν πρέπει να είναι μικρότερο από τις τιμές που αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες*.


*διαθέσιμοι από την εταιρία μας