Τύπος GA
Εφαρμογές:
Ο τύπος GΑ χρησιμοποιείται κύρια σε συστήματα σωληνώσεων πόσιμου νερού, τροφίμων και γενικά υγειονομικών εγκαταστάσεων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις σε mm):
Το υλικό του bellow αποτελείται από τρία φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα (AISI 321 ή 316). Τα κολλητά άκρα του SC είναι διαμορφωμένα με μετρικό σπείρωμα από χάλυβα St-35 στα οποία μπορούν να προσαρμοστούν, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, φλάντζες, ρακόρ κλπ. Το εξωτερικό χιτώνιο έχει εξαγωνική μορφή και ο δακτύλιος προέντασης βρίσκεται στο κύριο σώμα του διαστολικού. Ο δακτύλιος πρέπει να αφαιρείται μετά την προσεκτική τοποθέτηση του SC. Η εξαγωνική μορφή του εξωτερικού χιτωνίου εξασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη άρμωση - εξάρμωση του SC και παραλαμβάνει τις στρεπτικές καταπονήσεις. Όλα τα σημεία του SC που έρχονται σε επαφή με το μέσο είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το εύρος των διαμέτρων είναι: DN (1/2") - DN(2")
Το εύρος των πιέσεων είναι: DN (1/2") - DN(1 1/4"), PN 16 & DN (1 ½") - DN(2"), PN 10
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: Θ(max) = 450° C
Επιτρεπόμενη αξονική μετατόπιση: (- 25mm) ή (+/- 12,5mm)
Mέγιστο ολικό μήκος (μήκος προέντασης):
DN (1/2") , l= 240mm
DN (3/4") - DN(1"), l= 230mm
DN (1 1/4") - DN(1 ½"), l= 250mm
DN (2"), l= 270mm
Διάρκεια ζωής: 5000 ολοκληρωμένοι κύκλοι.
Οδηγίες τοποθέτησης:
Χαρακτηρίζονται από εύκολο τρόπο τοποθέτησης και πρέπει να υπάρχει πάντα μόνο ένας SC ανάμεσα σε δύο πακτώσεις. Πριν και μετά από κάθε SC πρέπει να τοποθετούνται κυλήσεις (οδηγοί) για να μην παραλαμβάνουν τα διαστολικά το βάρος της σωλήνωσης.
Οι SC τύπου ΖΑ πρέπει να τοποθετούνται ως εξής:
Κάθετη τοποθέτηση: Το βέλος του διαστολικού να έχει φορά προς το έδαφος.
Οριζόντια τοποθέτηση: Το βέλος του διαστολικού να ακολουθεί τη φορά του μέσου.