Τύπος I
Εφαρμογές:
Ο τύπος Ι χρησιμοποιείται σε χάλκινα συστήματα σωληνώσεων πόσιμου νερού, τροφίμων, υγειονομικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Το υλικό του bellow αποτελείται από ορείχαλκο. Τα κολλητά άκρα του SC είναι κατασκευασμένα από χαλκό στα οποία μπορούν να προσαρμοστούν, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, φλάντζες, ρακόρ κλπ. Το εξωτερικό χιτώνιο έχει κυλινδρική μορφή και ο δακτύλιος προέντασης βρίσκεται στην άκρη του διαστολικού. Ο δακτύλιος πρέπει να αφαιρείται μετά την προσεκτική τοποθέτηση του SC.
Το εύρος των διαμέτρων είναι: DN (15) - DN(42)
Το εύρος των πιέσεων είναι: DN (15) - DN(42), PN 16
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: Θ(max) = 180° C
Επιτρεπόμενη αξονική μετατόπιση:
DN (15) - DN (28): (- 18mm) ή (+/- 9mm)
DN (35) - DN (42): (- 25mm) ή (+/- 12,5mm)
Mέγιστο ολικό μήκος (μήκος προέντασης): l= 164mm - 305mm ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο
Διάρκεια ζωής:
DN (15) - DN (28): 1000 ολοκληρωμένοι κύκλοι
DN (35) - DN (42): 5000 ολοκληρωμένοι κύκλοι.
Οδηγίες τοποθέτησης:
Χαρακτηρίζονται από εύκολο τρόπο τοποθέτησης και πρέπει να υπάρχει πάντα μόνο ένας SC ανάμεσα σε δύο πακτώσεις. Πριν και μετά από κάθε SC πρέπει να τοποθετούνται κυλήσεις (οδηγοί) για να μην παραλαμβάνουν τα διαστολικά το βάρος της σωλήνωσης.
Οι SC τύπου Ι πρέπει να τοποθετούνται ως εξής:
Κάθετη τοποθέτηση: Το βέλος του διαστολικού να έχει φορά προς το έδαφος.
Οριζόντια τοποθέτηση: Το βέλος του διαστολικού να ακολουθεί τη φορά του μέσου.