Γενικά χαρακτηριστικά
Οι ελαστικοί σύνδεσμοι έχουν σαν σκοπό την απορρόφηση των καμπτικών και στρεπτικών φορτίων μίας ατράκτου, μέσω αποθήκευσης μηχανικού έργου στα ελαστικά τους στοιχεία. Εξουδετερώνουν αξονικά ή εγκάρσια σφάλματα των συνδεόμενων ατράκτων και περιορίζουν το φαινόμενο του συντονισμού, που μπορεί να προκληθεί λόγω ύπαρξης στρεπτικών ταλαντώσεων. Η κατασκευή των ελαστικών συνδέσμων πραγματοποιείται με βάση τα μηχανολογικά σχέδια ή τα δείγματα που προσκομίζονται από τους πελάτες. Ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή γίνεται η επιλογή του κατάλληλου υλικού.


ΥΛΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ελαστικός Ιμάντας Ηλεκτροκινητήρες, αντλίες.
Δέρμα Αντλίες λίπανσης.
Ατσάλι Αντλίες πετρελαίου, αεροσυμπιεστές.
Ανοξείδωτος Χάλυβας Αντλίες πετρελαίου, αεροσυμπιεστές.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.