Γενικά χαρακτηριστικά
Οι ενώσεις χρησιμοποιούνται ως στεγανοποιητικά στοιχεία. Βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία χημικών, πετροχημικών και φυσικού αερίου, στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, στη ναυτιλία, στην ύδρευση και άρδευση, στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, στη βιομηχανία τροφίμων κλπ. Η επιλογή του κατάλληλου για κάθε εφαρμογή υλικού μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη αφού πρέπει εκτός από το διερχόμενο μέσο, να ληφθούν υπόψη η πίεση και η θερμοκρασία του συστήματος. Λάθος εκτίμηση του υλικού μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία, στην αξιοπιστία και κατά συνέπεια στη διάρκεια ζωής του συστήματος


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Περμανίτης Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα νερού, τροφίμων, λιπαντικών, καυσίμων, χημικών, αερίου, ατμού και σε εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων (συστήματα εξαγωγής μηχανών,
παραγωγής ενέργειας κλπ).
Περμανίτης - Χαλκός
(Μεταλλοπλαστικό)
Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, καυσαερίων, σε εναλλάκτες θερμότητας, βαλβίδες, αντλίες κλπ.
Χαλκός Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, καυσίμων, χημικών, ατμού.
Λάστιχο Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, χημικών, νερού και τροφίμων.
Λαστιχοφελλός Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών.
Βελανιδόχαρτο Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών.
Τέφλον - PTFE Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών και χημικών όπου παρουσιάζεται διάβρωση
μεγάλου βαθμού.
Πλαστικό Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, νερού.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

*Η παραγωγή των ενώσεων γίνεται σε πρέσες και ψαλίδια. Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές τραχύτητας επιφάνειας η κοπή των υλικών γίνεται σε CNC laser ή waterjet. Η προστασία των ενώσεων εξασφαλίζεται από την ειδική συσκευασία. Για την κατασκευή των ενώσεων χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.