Γενικά χαρακτηριστικά
Οι εύκαμπτοι μεταλλικοί σωλήνες (ΕΜΣ) χρησιμοποιούνται ως συνδετικά & προστατευτικά στοιχεία σε συστήματα σωληνώσεων και ως αποσβεστήρες κραδασμών σε σωληνώσεις που υπάρχουν αντλίες ή συμπιεστές με σκοπό την μείωση των κραδασμών και των υδραυλικών πληγμάτων.

Είναι κατασκευασμένοι αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 321, 316Ti. Σε ειδικές περιπτώσεις ισχυρά διαβρωτικών μέσων χρησιμοποιούνται κατάλληλα κράματα σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Χαρακτηρίζονται από μικρό ύψος σπείρας, μεγάλη ικανότητα ελαστικότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις πίεσης και θερμοκρασίας.

Σημαντικό προτέρημα των εύκαμπτων μεταλλικών σωλήνων είναι το μονό ή πολλαπλό ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα τους (braiding). Σκοπός του είναι η απορρόφηση των δυνάμεων αντίδρασης, που παρουσιάζονται στα συστήματα σωληνώσεων κατά την λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να μην καταπονούνται ούτε τα σημεία πάκτωσης αλλά ούτε και οι πηγές του κραδασμού. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αντοχή των εύκαμπτων μεταλλικών σωλήνων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Εφαρμογές
Οι εφαρμογές τους ποικίλουν. Συνοπτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:
Συστήματα σωληνώσεων φυσικού αερίου
Αυτοκινητοβιομηχανία
Βιομηχανία κατασκευής αεροπλάνων - πλοίων
Χημική βιομηχανία
Βιομηχανία τροφίμων
Βιομηχανία χαρτιού
Εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας
Μονάδες παραγωγής ενέργειας
Στρατιωτικές εφαρμογές
Πετροχημικά εργοστάσια
Βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων