Οι ΕΜΣ ως στοιχεία απορρόφησης κραδασμών

BOA Jota

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Αποτελείται από δύο φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα AISI 321 ή 316 με σπείρες τύπου spiral και με εξωτερικό ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ο πλέον κατάλληλος τύπος για απορρόφηση κραδασμών, εξαιτίας της καλής του ευκαμψίας. Αποτελείται από άκρα με σπειρώματα και το προτέρημα τους είναι η ευκολία στην χρήση και στην άρμωση / εξάρμωσή τους.
Ονομαστική διάμετρος: 3/8" - 2"
Θερμοκρασία λειτουργίας: μέχρι και 300°C
Πίεση λειτουργίας: Εξαρτάται από την ονομαστική διάμετρο και τη θερμοκρασία λειτουργίας.

BOA Kappa
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις απορρόφησης κραδασμών με υψηλή συχνότητα και με μικρό εύρος κραδασμών. Η μόνη διαφορά όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά από τον τύπο BOA Jota είναι το μικρότερο μήκος της.

BOA Sigma - BOA Omega
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Είναι αντικραδασμικoί σωλήνες με περιστρεφόμενες γαλβανισμένες φλάντζες.
Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων είναι ότι ο ΒΟΑ Sigma έχει μεγαλύτερο μήκος
από τον BOA Omega. Όλα τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ίδια με αυτά
των BOA Jota & BOA Kappa.
Ονομαστική διάμετρος: 40 - 300mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: μέχρι και 300°C
Πίεση: Εξαρτάται από την ονομαστική διάμετρο και τη θερμοκρασία λειτουργίας.

BOA Omikron
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την απορρόφηση
κραδασμών σε συστήματα χάλκινων σωληνώσεων. Αποτελείται από ανοξείδωτο προστατευτικό πλέγμα
και χάλκινα κολλητά άκρα.
Ονομαστική διάμετρος: 1/4" - 4 "
Θερμοκρασία λειτουργίας: (-70°C) - (300°C)
Πίεση λειτουργίας: Εξαρτάται από την ονομαστική διάμετρο και τη θερμοκρασία λειτουργίας.