Οι ΕΜΣ ως προστατευτικά στοιχεία
Οι ΕΜΣ βρίσκουν εφαρμογή και ως προστατευτικά, στεγανοποιητικά στοιχεία σε συστήματα σωληνώσεων υψηλών πιέσεων, από τυχόν διαρροές του μέσου (π.χ. σωληνώσεις κατευθυνόμενες από αντλίες πετρελαίου σε καυστήρες πετρελαίου).

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως προστατευτικό κάλυμμα σε ηλεκτροφόρα καλώδια, απομονώνοντας έτσι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται. Μ' αυτό τον τρόπο δεν επηρεάζονται τα ευαίσθητα όργανα μετρήσεως που πιθανότατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Οι προστατευτικοι σωλήνες της ΒΟΑ χαρακτηρίζονται από:
Υψηλή προστατευτική δράση
Μεγάλο βαθμό ευκαμψίας
Μεγάλη διάρκεια ζωής

Τύποι προστατευτικών σωλήνων:
Οι διάφοροι τύποι είναι:
Spira Bronze
Spira Mitube Bronze
Spira Mitube AISI 321
Supra AISI 321
Leva AISI 321
Leva PG AISI 321
Ventinox AL29-4C
Hypernom