Γενικά χαρακτηριστικά
Οι προσθήκες ανήκουν στα βοηθητικά στοιχεία των μηχανολογικών διατάξεων. Βρίσκουν κύρια εφαρμογή σε ευθυγραμμίσεις και στα σημεία δράσης των μηχανών.

ΥΛΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ορείχαλκος Στεγανοποίηση σε θηλυκές και αρσενικές φλάντζες.
Στεγανοποίηση σε φλάντζες με αυλακώσεις (πατούρες).
Αλουμίνιο Στεγανοποίηση σε θηλυκές και αρσενικές φλάντζες σε συστήματα υψηλών πιέσεων.
Σίδηρος - Ατσάλι -
Ανοξείδωτος Χάλυβας
Στεγανοποίηση σε φλάντζες επίπεδου ή ανυψωμένου προσώπου όπου απαιτείται ακριβής συναρμολόγηση.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς (DIN, ANSI, JIS κλπ.) ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.