Γενικά χαρακτηριστικά
Οι ροδέλες είναι από τα πιο διαδεδομένα στοιχεία των μηχανολογικών εφαρμογών.
Χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ανάλογα με τις διαστάσεις και το υλικό τους, όπως στεγανοποίηση, μόνωση, ρύθμιση διακένων, ευθυγράμμιση κλπ. Με την τοποθέτησή τους μεταξύ των συνδεόμενων στοιχείων, αυξάνεται η επιφάνεια επαφής τους και κατά συνέπεια αποφεύγεται η τοπική πλαστική παραμόρφωσή τους. Επίσης προστατεύουν τις επιφάνειες ενός στοιχείου, που έχουν υποστεί κατεργασίες λείανσης, επιμεταλλώσεων από τραυματισμούς.

ΥΛΙΚΟ Τεχνικά Χαρακτηριστικά* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Περμανίτης
4 < d < 2000
0.5 < t < 5
Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα νερού, τροφίμων, λιπαντικών, καυσίμων, χημικών, αερίου, ατμού και σε εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων (συστήματα εξαγωγής μηχανών, παραγωγής ενέργειας κλπ.).
Περμανίτης - Χαλκός
(Μεταλλοπλαστικό)
6 < d < 1000 Στατική ή δυναμική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, καυσαερίων.
Χαλκός 4 < d < 1000
t >0,3
Στατική ή δυναμική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, καυσίμων, χημικών, ατμού (χιτώνια μηχανών, βαλβιδοφόροι κλπ.).
Αλουμίνιο 4 < d < 1200
t > 0,5
Στατική ή δυναμική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, καυσίμων, αερίων, (συμπιεστές κλπ.).
Σίδηρος 4 < d < 1500
t > 0,2
Στατική ή δυναμική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, καυσίμων, χημικών, ατμού (χιτώνια μηχανών, βαλβιδοφόροι κλπ.).
Ατσάλι 4 < d < 200
t > 0,15
Ρυθμίσεις και ευθυγραμμίσεις αντλιών , ρουλεμάν, βάσεων μηχανών κλπ.
Ανοξείδωτος Χάλυβας 4 < d < 1500
t > 0,3
Στατική ή δυναμική στεγανοποίηση σε συστήματα υψηλών πιέσεων θερμοκρασιών, μηχανικών καταπονήσεων και διαβρωτικού περιβάλλοντος.
Λάστιχο 4 < d < 2000
1 < t < 5
Στατική ή δυναμική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, χημικών, νερού και τροφίμων.
Λαστιχοφελλός 4 < d < 1000
1 < t < 8
Στατική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών.
Τεφλόν - PTFE 4 < d < 1200
t > 0,3
Στατική ή δυναμική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, χημικών.
Πλαστικό 4 < d < 1500
t > 0,3
Στατική ή δυναμική στεγανοποίηση σε συστήματα λιπαντικών, νερού.
Φίμπερ 4 < d < 1500
t >1
Στατική ή δυναμική στεγανοποίηση σε υδραυλικά συστήματα.Μόνωση σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Διαστάσεις σε mm,
d (διάμετρος),t (πάχος)
 


* Η παραγωγή των ροδελών γίνεται σε πρέσες και περιστροφικά ψαλίδια. Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές τραχύτητας επιφάνειας η κοπή των υλικών γίνεται σε CNC laser ή waterjet. Η προστασία των ροδελών εξασφαλίζεται από τα κατάλληλα αντιδιαβρωτικά μέσα και την ειδική συσκευασία. Για τη χημική επεξεργασία και αντιδιαβρωτική προστασία των ροδελώνχρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.