Η " Μεταλλοβιοτεχνική Α.Β.Ε.Ε. " με έδρα τον Πειραιά αποτελεί μία παραγωγική μονάδα ναυτιλιακών και βιομηχανικών ανταλλακτικών με παρουσία στον Ελλαδικό χώρο άνω των 30 ετών.Κύρια παραγωγική δραστηριότητα αποτελεί η κατασκευή:

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012